top of page
Reklame på bil i tråd med Anlægsgartner MPs visuelle identitet

Anlægsgartner MP

Udvikling af visuel identitet

Udvikling af visuel identitet for anlægsfirmaet Anlægsgartner MP v. Martin Pedersen.

De ønskede sig et logo som afspejlede nogle af de arbejdsområder de dækker. Resultatet blev et logo bestående af fire figurer / abstraktioner over ordene; trappe, stenbelægning, plantebed og støttemur. De fire figurer går igen som grundelementer i hele den visuelle identitet og bruges til både mønster og grafiske elementer i diverse sammenhænge.

bottom of page